BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç

ProE yönetim sistemleri politikaları temellerini üçüncü şahıslara ifade etmek.

Kapsam

ProE, işletmelerin işleyişlerini yönetsel açıdan kolaylaştırmak amacı ile ürün / servisler üretir ve iş ortaklarının ürettiği ürün / servisleri temsil ederek kullanıcıları ile buluşturur.

ProE yönetim sistemleri; detayları dahili dokümanlarda belirtilmek üzere; ProE iş süreç ve faaaliyetlerini ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılan ya da ProE’nin ofislerinde bulunan varlıkları kapsar.

İlkeler

ProE ve personeli; faaliyetlerini mevzuat, etik ve vicdani değerler doğrultusunda gerçekleştirir. Tüzel ya da özel şahısların hakları ve sağlığına, çevre ve doğaya zarar vermemeyi prensip olarak kabul eder.

Üçüncü taraflar hak ve etik değerler kapsamında korunur

İş anlaşmaları sonucunda ortaya çıkan gereksinimlerin ve faydaların (üçüncü şahıslar dahil) tüm taraflar yararına sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenir

Yönetimi Taahhütü

ProE yönetimi, yönetim sistemleri politikaları doğrultusunda yapılması gerekli görevlendirmeleri, yatırımları yapmayı ve desteğini sürdürmeyi, gözden geçirme toplantılarına katılım ve katkı sağlamayı, sürekli iyileştirme esasında teşvik ve yönlendirmeleri yapmayı taahhüt eder.

BGYS Hedefleri

BGYS politikası, faaliyetlerin ve faaliyetler sırasında elde edilen bilgilerin sadece ilgili ve yetkili kişilerce ulaşılabilir olmasını, faaliyetlerin kesintisiz gerçekleşmesini hedefler. Bu politikanın uygulanması için ProE; personelinin ve paydaşlarının farkındalığını sürekli arttırmak, ihlallerin gerçekleşmemesini sağlamayı hedefler. BGYS işletimi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurları esas olmak üzere risk algısı ve riskin kaldırılması / azaltılması ile gerçekleşir.

BGYS politikası, Kişisel Veri başta olmak üzere diğer politika ve yönetim sistemleri ile bir arada ve bütün olarak işletilir.

Başa dön