Dağıtık çalışan organizasyonlarda tek ofis / bina içerisindeki çalışma düzeninin gerektirmediği yeni / önemi değişen unsurlar söz konusu
  • Kuruluş sistemlerine dışarıdan erişimin artması
  • Sunucu ve benzeri sistemlerin ve bazı işlevlerin buluta taşınması
İşinizin ne kadarını sorunları gidermeye ayırıyorsunuz? Giderdiğiniz sorunların ne kadarı tekrar ediyor ya da tekrar edebilecek gibi görünüyor? Sizce vaktinizin (ve akıl sağlığınızın) ne kadarı sorunlara harcanıyor? Vaktinizi yeni iş konusu üzerine çalışmaya ayırmayı tercih etmez miydiniz?

Yasalar ve mevzuat, düzenleyici kuruluşların kuralları, sözleşmelerin getirdiği çalışma şartları, pek az ödül, pek fazla ceza ve itibarınız. Büyüdükçe daha kazançlı işlere ulaşılıyor ancak uymak gereken şartlar ve olası zararlar da artıyor.

Başa dön