Pro-Q

Pro-Q, Entegre Kalite ve Risk Yönetim Sistemi Yazılımıdır ve faklı yönetim sistemlerini ve farklı uyumluluk gereksinimlerini bir arada yönetmenize imkan sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Klasik – yönerge temelli, güncel – süreç, risk ve kontrol temelli yaklaşımlarınızı bir arada yönetebilir ve girdi – sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Yaklaşımınız ve uyguladığınız sistemler ne olur ise olsun YS girdileriniz, çalışmalarınız ve çıktılarınızı birleştirebilir kuruluşunuzun gerçek anlamda “entegre” bir yönetim sistemi yürütmesini sağlayabilirsiniz.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 17025, İSG, SKS, KVKK dahil her türlü standart ya da uyumluluk gereksinimlerinizi ve sorumluluklarınızı tek noktadan yönetir, tüm personelinizin katılımını sağlarsınız.

Hazır ve ihtiyaca özel entegrasyonları, bir bütün olarak çalışmaları için tasarlanmış modüleri ile Pro-Q; kuruluşunuzun boyutu ne olur ise olsun ölçeklenebilir.

Aynı zamanda bir görev / sorumluluk yönetim sistemi olan Pro-Q ile, YS işletim eforunuzu en az %40 azaltabilirsiniz.

 • Süreç ve Yönerge (Doküman) yönetimi, elektronik ya da serbest iş onay / akış kullanabilme, yönerge, YS Girdileri ve çıktıları hakkında elektronik görüş toplama
 • ISO 27001 ya da genel maksatlı kontrollerin yönetimi
 • Hedefler ve Performans Göstergeleri
 • Risk Yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, İSG uyumlu)
 • Girdiler: Öneriler, Risk Belirtileri, Bulgular, Uygunsuzluklar, İhlaller, Olaylar, Müşteri Şikayetleri, Gündemler, Revizyon istekleri, Ramak Kala ve diğer girdi kayıtları
 • Değerlendirme Çalışmaları & Toplantılar & Düzeltici Faaliyetler ve Risk İşleme, FMEA Analizleri ve FMEA veri tabanı
 • KVKK envanteri, başvuru yönetimi, personel özel rıza yönetimi
 • Çıktılar: Kararlar & Aksiyonlar
 • Sorumluluk (iş / aksiyon) yönetimi, posta hatırlatmaları, yönetici raporları
 • Denetim (İç-dış denetimler, planlama, çapraz denetim, planlı gözden geçirmeler)
 • Organizasyon, Görev Tanımı ve Personel Nitelik-Gereklilik ve Yetkinlikleri
 • Eğitim Yönetimi (Planlama, Personel Niteliklerine bağlı GAP Analizi, ILU matrisi), katılımcı değerlendirmeleri
 • Ölçü Aletleri ve Kalibrasyon Yönetimi
 • Teçhizat ve Bakım-Duruş Yönetimi
 • Her kapsamda varlık ve bağımlılık yönetimi (ISO 27001, ISO 22301, Genel maksatlı)
 • Yazılım Lisans Yönetimi
 • Sözleşmeler, Yükümlülükler ve Yasal Gereklilikler, Gereklilik yönetimi (SLA)
 • Yönetim sistemi ve/veya iş gereklilikleri ve kontrolleri planlama ve takip
 • Personel aday havuzu, aday yönetimi
 • Her türlü kayıtta tam geçmiş bilgisi ve fark izleyebilme
 • Her türlü kayıtta dosya ekleyebilme, ön izleme ve nitelikli dosya yönetimi
 • Diğer majör sistemleriniz ile entegrasyon (SAP, Logo Tiger, Netsis ve diğerleri)
 • Diğer iş yönetim sistemleri ile entegrasyon (Redmine, ServiceDeskPlus ve diğerleri)
Başa dön